Beurzen en beurskalender

Beurzen voorjaar 2018

- Wonen Mechelen: 27 januari t.e.m. 4 februari 2018

- Batibouw Brussel: 22 februari t.e.m. 4 maart 2018

- Inside Out Gent: 9 maart t.e.m 12 maart 2018 en 16 maart t.e.m. 18 maart 2018


Beurzen najaar 2017

- Jaarbeurs Leuven: 26 augustus t.e.m. 3 september 2017

- Jaarbeurs Gent: 16 september t.e.m. 24 september 2017

- Voedingssalon Brussel: 14 oktober t.e.m. 22 oktober 2017

- Woonestetika Genk: 28 oktober t.e.m. 5 november 2017

- Jaarbeurs Roeselare: 1 november t.e.m. 12 november 2017

- Cocoon Brussel: 17 november t.e.m. 26 november 2017